Retourneren / Bedenktermijn


Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.Meer informatie over retourneren en het herroepingsrecht vindt u in artikel 6 van onze algemene voorwaarden. 

U kunt parfum- en cosmeticaproducten die zijn gebruikt, of waarvan de verpakking is aangebroken niet retourneren. Indien mogelijk het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik wilt maken, dan zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wij vragen u vriendelijk de pakbon mee te sturen.

U dient het retour pakket voldoende te frankeren, wij nemen geen ongefrankeerde stukken aan.

Na ontvangst van uw retour krijgt u binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst het aankoopbedrag en eventueel betaalde verzendkosten voor het heenzenden teruggestort op uw rekening.

U mag het retour pakket sturen naar het volgende adres:
Mooiaanbod.nl
Postbus 1087 

1300BB Almere


Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd en deugdelijk verpakt.